Hlavní strana »  Hra o Medardovu kápi 2017
Aktuálně O nás Pracovníci Lektoři Kontakt Hvězdárna Pronájem DOKUMENTY

 Medardova kápě 2017

7. ročník hry O Medardovu Kápi se uskuteční

v
pátek 9.června 2017
  v 18,30 hodin

Prostudujte si níže uvedená pravidla, ať nemusíte improvizovat v průběhu hry


Pravidla hry O Medardovu kápi 2017

Všeobecně

Hra „O Medardovu kápi“ je týmová šifrovací hra pro širokou veřejnost. Cílem hry je postupovat v souladu s Pravidly od startovního do cílového stanoviště. Pořadatelem Hry je středisko volného času K-klub Jičín.

Účast ve hře

Hry se mohou účastnit týmy o počtu 2-5 členů. Registrace týmů je možná v předstihu prostřednictvím této internetové stránky nebo přímo na startu Hry. Tým si při registraci zvolí název, heslo týmu a oznámí číslo kontaktního telefonu pro komunikaci s organizátory během Hry.

Termín hry

Hra odstartuje v pátek 9.6.2017 v 18:30 hodin v K-klubu. Prezentace týmů bude otevřena 30 minut před startem hry. Na startu bude vybíráno startovné ve výši 100,- Kč / tým. Peníze ze startovného budou využity na pokrytí nákladů s hrou spojených.

Šifry

Šifrou obecně se rozumí úloha či aktivita, jejímž vyřešením či splněním získává tým informaci o poloze dalšího stanoviště. Zadání šifer bude umístěno na stanovištích v označených schránkách nebo bude vydáno obsluhou stanoviště. Všechny šifry budou označeny logem Hry, číslem a heslem stanoviště. Bude-li šifra na stanovišti uložena v tištěné formě, smí si tým vzít s sebou maximálně 2 výtisky, nebude-li výslovně řešeno jinak. Bude-li šifra na stanovišti umístěna v neodnosné formě, tým si takovou šifru opíše, obkreslí, vyfotí apod., případně ji rovnou vyluští :-). Šifry nebudou na stanovištích nijak ukryty, pouze budou umístěny tak, aby nebyly příliš na očích nenechavcům. Použitá zadání šifer je nutno vzít s sebou až do cíle, mohou se hodit. Nebude-li uvedeno jinak, používají šifry ke kódování anglickou abecedu o 26 znacích A-Z (bez CH). K vyřešení některých šifer mohou být potřebné či dokonce nezbytné artefakty, které tým obdrží na startu. Některé artefakty se mohou ve Hře použít i vícekrát. Nakládejte s nimi proto v duchu této informace.  

Systém hry

Vyluštěním šifry získává tým informaci o poloze následujícího stanoviště a postupuje Hrou dál. Pokud se týmu nepodaří šifru v rozumném čase vyřešit, má dvě možnosti, jak si postup ulehčit. První možností je požádat o Nápovědu, což je standardizovaná informace, která může s řešením šifry napomoci. Druhou možností je požádat o Řešení, což je informace o poloze následujícího stanoviště. Nápovědu a Řešení si lze vyžádat telefonicky od organizátorů, číslo bude zveřejněno ve startovních informacích. Při žádosti o Nápovědu či Řešení uvede týmu heslo stanoviště a heslo týmu (zvolí si při prezentaci). Čerpání Nápověd a Řešení je množstevně neomezené, nicméně tým musí jejich získání vykoupit pomyslnými kapkami Živé vody. Cena samostatné Nápovědy je 1 kapka, cena samostatného Řešení 3 kapky Živé vody. Čerpá-li tým na jedné šifře Nápovědu a následně i Řešení, spotřebuje rovněž pouze 3 kapky Živé vody, tzn. výhodnější postup je pokusit se o řešení nejprve s Nápovědou, případnou žádost o Řešení je dobré využít v případě, že už tým opravdu delší dobu netuší, co s tím. Tým projde úspěšně Hrou, pokud projde do cílového stanoviště v souladu s Pravidly, na cílovém stanovišti se organizátorům prokáže způsobem, který se dozví v průběhu Hry a splní závěrečnou cílovou aktivitu.

Pravidla mohou být během Hry doplněna doplňkovými pravidly uvedenými kurzívou pod zadáním šifer.

Vyhodnocení hry

Konečné pořadí týmů ve hře je dáno dvěma kritérii:

Prvním kritériem je menší počet spotřebovaných kapek Živé vody, druhým kritériem pak čas příchodu do cíle.

Nejlepší týmy budou odměněny diplomem a drobnými dary.


Povolené a zakázané postupy

·         Tým hraje za každých okolností dle zásad fair-play a dodržuje Pravidla hry. 

·         Postup Hrou je možný pouze za pomoci vlastních nohou, povolen je i přesun prostředky veřejné hromadné dopravy. Povoleny nejsou ani kola, koloběžky, kolečkové brusle, jízda na zvířeti apod.

·         Hráči mohou během hry získávat obecné informace od kolemjdoucích, od přátel na telefonu, z internetu i jiných veřejně dostupných zdrojů. Osoby nezúčastněné ve Hře nesmí ovšem přímo zasahovat do luštění šifer.

·         Tým se může během Hry kdykoli rozdělit, uzná-li to za vhodné.

·         Dorozumívání v týmu je možné všemi běžně dostupnými prostředky.

·         Použití GPS pro navigaci v terénu je povoleno.

·         Tým nespolupracuje se soupeři ani jim neškodí, zakázáno je sledovat konkurenční tým bez vyřešení šifry.

·         Stanoviště tým po vyzvednutí šifry uvede do původní podoby.

·         Najde-li tým náhodně stanoviště bez vyluštění předchozí šifry, nesmí si toto zadání vyzvednout.

·         Tým se pohybuje trasou Hry v souladu se zákony ČR, nevstupuje na neveřejné pozemky a je dbalý obecně slušného vychování a dobrých mravů.

Nutné vybavení do hry

Organizátory předpokládaná doba Hry je 8-11 hodin. Vybavte se na tuto dobu přiměřeně, co se týká drobného občerstvení, kvalitního obutí a ošacení pro pobyt v přírodě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí apod. Podstatná část Hry se odehraje za tmy, zde je nutné vzít s sebou nějaké posvícení (ideální jsou čelovky). Ostatní vybavení nutné pro absolvování Hry obdržíte na startu. Hra se bude konat v Jičíně, ale především v jeho blízkém až středně vzdáleném okolí. Hra se koná za každého počasí.

Důležité upozornění

Letošní Hra bude převážně terénní. Trasa je v ideálním případě dlouhá okolo 15 km. S civilizačními vymoženostmi během hry příliš nepočítejte. O to lépe se vybavte a připravte, co se týká dostatečné výbavy (oblečení, obutí, jídlo, pití, světlo, telefony apod.). Občerstvení bude možno zakoupit pouze na začátku trasy a pak až v cíli, jinde jen v případě velmi rychlého postupu. Během Hry tak budete odkázání pouze na lesní a luční plody, kořínky, houby, ulovenou zvěř :-) nebo vlastní zásoby. Na trase je 1 pasáž, která je navigačně náročnější, proto je dobré mít v týmu někoho, kdo se jen tak v noci v lese neztratí.

    

Dále je nutno vzít s sebou do týmu minimálně toto:

·         tvrdou podložku, papíry, psací potřeby, nůžky, izolepa, průsvitka

·         nahlášený mobilní telefon pro komunikaci s organizátory pro čerpání Nápověd a Řešení

·         fotoaparát (stačí v mobilu)

·         průhledné folie (pro uchování šifer v případě deště)

 

Ostatní nutné vybavení pro Hru obdrží týmy ve Startovní obálce, která bude obsahovat:

·         organizační pokyny

·         mapové podklady nutné k postupu Hrou

·         číslo mobilního telefonu pro čerpání Nápověd a Řešení

·         upřesnění polohy šifer na stanovištích (bude-li to nutné)

·         šifrovací pomůcku se základními typy kódování

·         artefakty potřebné pro Hru 

 

 

Fotky z předminulého ročníku k vidění ZDE

Info o dalších šifrovacích hrách a termínech naleznete na 
sifrovacky.cz/kalendar/


Nahoru ^
2007 K Klub Jičín | Webprovas.com